OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Badania  diagnostyczne:

  • trudności szkolnych;
  • osobowości;
  • trudności emocjonalnych i społecznych;
  • pod kątem doradztwa zawodowego;
  • przesiewowe komputerowe badanie słuchu;
  • diagnoza i pomoc psychologiczna dla młodzieży wykorzystywanej seksualnie;
  • konsultacja specjalisty psychiatry dla pacjentów skierowanych przez psychologów Poradni.

Działania postdiagnostyczne: