Wstępna ocena cech narządu wzroku

Badanie przesiewowe, które ma na celu wykrywanie trudności w zakresie funkcjonowania wzroku:

  • wady refrakcji (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm),
  • trudności w zakresie: ruchomości i ustawienia gałek ocznych, akomodacji, pola widzenia obwodowego i centralnego, konwergencji, widzenia stereoskopowego, fiksacji, widzenia barwnego, różnicowania kontrastu, krótkoterminowej pamięci wzrokowej, przesiewowy test plamki żółtej.

Efektem badania jest:

  • wskazanie jakie trudności występują lub stwierdzenie braku trudności,
  • w razie potrzeby wskazanie odpowiedniego specjalisty do dalszego leczenia lub terapii (okulista, ortoptysta, optometrysta),
  • wyjaśnienie w jaki sposób zauważone w badaniu przesiewowym problemy mogą przekładać się na trudności szkolne badanego ucznia (np. trudności z techniką, tempem
    i rozumieniem treści podczas czytania, obniżona grafika pisma, popełnianie błędów podczas przepisywania, problemy w nauce matematyki, wolne tempo pracy, obniżona sprawność ruchowa, wzmożona męczliwość, słaba koncentracja uwagi, trudności
    w zachowaniu, bóle oczu lub głowy).

Na wstępną ocenę cech narządu wzroku zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Chęć zapisu na badanie rodzic może zgłaszać przez cały rok osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni  – 22 841 14 23. Osoba prowadząca badanie będzie się osobiście kontaktować i umawiać na spotkanie.