Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że ruszyły zapisy na  „ Grupowy coaching rodzicielski”.  Zapraszamy rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swojego dziecka, umacniać więzi rodzinne, dokonać zmian w relacjach rodzinnych, pomóc dziecku rozwiązywać konflikty w relacjach z rówieśnikami,  wspierać dziecko w budowaniu poczucia własnej wartości.
Grupowy coaching rodzicielski to proces, którego celem jest wspieranie rodziców w dokonaniu zamierzonych zmian w relacjach rodzinnych, w oparciu o własne zasoby, umiejętności i doświadczenie. Celem spotkań jest inspirowanie rodziców do poszukiwania sposobów  na podnoszenie samooceny dziecka,  rozwijania własnej wartości i zainteresowań. Coaching rodzicielski to forma pomocy rodzicom wzbogacenia swoich umiejętności bycia rodzicem bardziej konsekwentnym, stawiającym granice.
Coaching grupowy prowadzony będzie w grupie rodziców liczącej do 5 osób, czas trwania jednego spotkania: 1,5 godziny. Spotkania będę odbywały się co dwa tygodnie we wtorki w godzinach 16.15 -17.45 w Poradni na ul Kaspijskiej 1 A. Spotkania zaczną się w październiku. Poinformujemy telefonicznie rodziców o rozpoczęciu zajęć. Zajęcia poprowadzone będą przez psychologów/coachów na co dzień pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą Magdalenę Białobrzeską oraz Patrycję Kicińską-Korab.

Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 1 A. tel.22 642-69-20.

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Informujemy, ze rekrutacja na zajęcia integracji sensorycznej została zakończona. W związku z dużą ilością wniosków dzieci ze wskazaniem do terapii integracji sensorycznej zawartymi w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, pula wolnych miejsc została wyczerpana.

Zespół terapeutów SI

Szanowni Państwo,
18.09 br. ruszają zapisy na zajęcia TUS dla dzieci z klas II – IV, które posiadają wskazania do uczestnictwa w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne. O  przyjęciu na zajęcia decydują prowadzące, po rozmowie rekrutacyjnej z rodzicem.
Zapisy przyjmowane są osobiście lub telefonicznie w Sekretariacie Poradni przy ulicy Stępińskiej. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu do końca roku szkolnego.
Zajęcia prowadzą psycholożki: Marianna Rucińska i Magdalena Zagrabska.
Serdecznie zapraszamy!

Do 30 września trwają zapisy na zajęcia grupowe- Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców

Zajęcia będą się odbywały w każdy poniedziałek w godzinach 18.00-20:00, w poradni przy ul. Stępińskiej 6/8. Zajęcia będą realizowane w trakcie 10 spotkań, które będą obejmować tematykę granic, emocji, komunikacji, współpracy, konsekwencji, konfliktów oraz metody zachęcania dziecka do samodzielności, egzekwowania obowiązków i wyrażania pochwał.

Prowadzące: mgr Maja Borkowska – psycholog, mgr Sylwia Fedziukovich – psycholog.
Zapisy osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni przy ul. Stępińskiej 6/8.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 6.09.2023 r., oddział Poradni przy ulicy Kaspijskiej będzie czynny od 8:00 do 18:00.

Trwają zapisy na zajęcia wspomagające rozwój psychomotoryczny dzieci z pierwszej klasy – Uczeń na starcie.

Zajęcia będą się odbywały w każdy wtorek o godzinie 16.00 (45 min.), w poradni przy ul. Kaspijskiej 1a. Zajęcia będą trwać od października 2023 r. do czerwca 2024 r.

Zajęcia są adresowane dla dzieci siedmioletnich, u których występuje podejrzenie trudności szkolnych.

Prowadzące: mgr Patrycja Kicińska-Korab – psycholog, mgr Katarzyna Estkowska – terapeuta pedagogiczny

Zapisy osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni przy ul. Kaspijskiej 1a.

 

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

W roku szkolnym 2023/2024 na zajęcia integracji sensorycznej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci posiadające zalecenia do terapii si zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci kierowane są przez placówki oświatowe, które nie mają możliwości realizacji zaleceń w tym zakresie.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dzieci na zajęcia podejmuje Dyrektor Poradni w porozumieniu z Zespołem Terapeutów SI.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na terapię SI mają obowiązek dostarczyć w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do udziału w terapii integracji sensorycznej (nie starsze niż trzy miesiące; jest ono potrzebne przed rozpoczęciem terapii SI).

W dniu 29 września na stronie Poradni pojawi się informacja o ewentualnych wolnych miejscach.

Do pobrania (w zakładce oferta, terapia SI)
Wniosek o przyjęcie na zajęcia terapeutyczne metodą integracji sensorycznej

Zapisy 1.09- 15.09.2023 w oddziale Poradni przy ulicy Kaspijskiej 1A. – dotyczy dzieci z orzeczeniem KS.