Drodzy Rodzice!
 
W dniach 6-9 kwietnia zapraszamy do zapisów na diagnozy integracji sensorycznej. Zapisy będą odbywały się telefonicznie w sekretariacie przy ul. Kaspijskiej 16A.

Szanowni Rodzice Maturzystów!

Przed Wami i Waszymi dziećmi ostatnia przedmaturalna prosta.

Jeśli chcecie posłuchać o tym jak wspierać swoje dziecko w tym ważnym momencie zapraszamy Was na spotkanie

ZOOM NA MATURZYSTĘ

Jak? Gdzie Kiedy?

on-line, 24 marca 2021, godzina 18:00

Zapisać się można do dnia 17 marca wysyłając mail na adres: ematyszewska@ppp8.pl Continue reading →

Drodzy Rodzice,

Zakończyliśmy  rekrutację za zajęcia terapii Integracji Sensorycznej na rok 2021 (do końca roku 2021).  W związku z bardzo dużą ilością wniosków, jakie wpłynęły, nie wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane. Kryteria, jakimi posługiwaliśmy się podczas oceny złożonych wniosków były następujące wg kolejności:

  1. Dzieci z zaburzeniami SI oraz opinią o wczesnym wspomaganiu lub  orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie korzystały w naszej Poradni z tego rodzaju zajęć.
  2. Dzieci z zaburzeniami SI , które wcześniej nie korzystały z terapii SI w naszej Poradni.
  3. Dzieci z zaburzeniami SI oraz  opinią o wczesnym wspomaganiu lub orzeczeniu  o potrzebie kształcenia specjalnego, które złożyły ponowny wniosek o kontynuację zajęć.
  4. Dzieci z zaburzeniami SI, które złożyły ponowny wniosek o kontynuację zajęć.

Kolejnym kryterium był stopień zaburzeń SI wynikający z diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.

Dyrekcja i  Zespół terapeutów SI

Drodzy Rodzice!
 
W dniach 1-15 grudnia przyjmujemy wnioski na zajęcia metodą integracji sensorycznej.
O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani 7 stycznia. Prosimy oczekiwać w tym dniu na kontakt ze strony pracowników Poradni.
W dniu 8 stycznia będziemy prowadzili zapisy na zajęcia, które planujemy rozpocząć od kolejnego tygodnia – 11 stycznia.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną zapisy będą odbywały się  drogą telefoniczną w sekretariacie przy ul. Kaspijskiej 16 A. 
 

Szanowni Państwo.

W związku z zaistniałą sytuacją zachorowania pracownika Poradni na COVID-19, po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS i uzgodnieniu z organem prowadzącym wprowadzam zmiany w organizacji pracy oddziału Poradni przy ul. Stępińskiej w okresie od 1 do 3 października br.:

  1. Poradnia będzie otwarta w stałych godzinach.
  2. Klienci są przyjmowani z wykorzystaniem technik komunikacji zdalnej.
  3. Sekretariat wydaje dokumenty przez stanowiska w drzwiach Poradni.
  4. Pracownicy pedagogiczni pracują zdalnie. Należy kontaktować się z nimi telefonicznie Tel. 22 841 14 23.
  5. Psychologowie pełnią swoje dyżury dla szkół i placówek zdalnie w dniach uzgodnionych w placówce.

Oddział przy ul. Kaspijskiej pracuje normalnie.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8
mgr Małgorzata Jarnuszkiewicz

Drodzy Rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną przedłużamy zajęcia dla dzieci korzystających z terapii SI w roku szkolnym 2019/2020 do końca grudnia br. Nowy nabór planujemy w grudniu 2020r. Cykl terapeutyczny przesunie się na cały rok kalendarzowy, dotychczas cykl obejmował rok szkolny. Wnioski na zajęcia będziemy przyjmować od 1 do 15 grudnia br. Będziemy honorować zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do tego typu terapii wydane w okresie od marca br.
W dniach 31 sierpnia do 4 września zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2-7 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do składania wniosków na zajęcia terapeutyczne ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej. Do wniosku o zajęcia należy dołączyć kopie orzeczenia, zawierającego zalecenia do terapii SI.
Zapisy na diagnozy integracji sensorycznej będą się odbywały telefonicznie w okresie od 14 do 18 września w sekretariacie przy ul. Kaspijskiej.

Szanowni Rodzice,

w związku z utrzymującą się nadal sytuacją epidemiczną, rekrutacja dzieci na zajęcia metodą Integracji Sensorycznej na rok szkolny 2020/2021 nie odbędzie się we wrześniu br. Terminy zapisów podamy po 20 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Poradni. W tym samym czasie zamieścimy terminy zapisów na diagnozy integracji sensorycznej. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej www.ppp8.pl

Szanowni Państwo,

wprowadziliśmy w naszej Poradni szczegółowe zasady bezpieczeństwa w ramach przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami i o przestrzeganie ich w trakcie pobytu w poradni. Szczególnie istotne jest przygotowanie dziecka do wizyty u specjalisty.

Procedury bezpieczeństwa w PPP nr 8 w związku z stanem pandemii w Polsce

Wstępna ankieta kwalifikująca do udziału w zajęciach w PPP nr 8

Drodzy Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i uzgodnieniu z organem prowadzącym, w Poradni wprowadzamy zmiany organizacyjne dotyczące możliwości zdalnego prowadzenia zajęć (konsultacji i część terapii).

Diagnozy przeprowadzane są nadal stacjonarnie. Godziny pracy Poradni nie zmieniają się – Poradnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, w soboty od 8.00 do 14.00. Psychologowie pełnią swoje dyżury dla szkół i placówek zdalnie w dniach uzgodnionych w placówce. Aby ułatwić Państwu kontakt ze specjalistami, przy nazwisku każdego pracownika został umieszczony adres e-mail służbowy (zakładka Pracownicy Poradni). W przypadku doświadczania trudności emocjonalnych wynikających ze stanu pandemii można uzyskać u nas wsparcie kontaktując się z sekretariatem (22 8411423 – oddział Stępińska / 22 6426920 – oddział Kaspijska) lub bezpośrednio z psychologiem opiekującym się przedszkolem/szkołą poprzez zgłoszenie e-mailowe.

Z życzeniami zdrowia dla Wszystkich,

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8

mgr Małgorzata Jarnuszkiewicz