DORADZTWO ZAWODOWE

Zapraszam na konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego

Zapraszam na konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Udzielam porad indywidulanych dla uczniów klas 8 i młodzieży szkół
ponadpodstawowych w zakresie diagnozowania zasobów tj. umiejętności,
zdolności, uzdolnień, zainteresowań, kompetencji i predyspozycji
zawodowych. Wspieram rodziców i uczniów klas 8 w procesie wyboru przez
dziecko szkoły ponadpodstawowej, a maturzystów w wyborze kierunków
studiów i zawodu. W szkołach z rejonu Poradni prowadzę warsztaty z Doradztwa zawodowego.

Zapraszamy rodziców i uczniów klas 8 do śledzenia informacji
dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja