OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Badania  diagnostyczne:

 • aktualnego, ogólnego poziomu rozwoju dziecka,
 • specyficznych trudności w nauce (także w kierunku dyskalkulii),
 • zaburzeń emocjonalnych i zachowania,
 • niepowodzeń szkolnych,
 • zaburzeń integracji  sensorycznej (dla dzieci do 8 r. ż.),
 • diagnoza logopedyczna,
 • przesiewowe komputerowe badania słuchu,
 • diagnoza i pomoc psychologiczna dla dzieci wykorzystywanych seksualnie,
 • konsultacja specjalisty psychiatry dla pacjentów skierowanych przez psychologa Poradni.

Działania postdiagnostyczne:

 • Konsultacje dla starszych uczniów szkół podstawowych w kierunku wyboru szkoły z doradcą edukacyjno-zawodowym.
 • Terapia logopedyczna.

Zajęcia grupowe:

Terapia pedagogiczna:

Zajęcia z pedagogiem specjalnym.