OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Badania  diagnostyczne:

  • aktualnego, ogólnego poziomu rozwoju dziecka,
  • specyficznych trudności w nauce (także w kierunku dyskalkulii),
  • zaburzeń emocjonalnych i zachowania,
  • niepowodzeń szkolnych,
  • zaburzeń integracji  sensorycznej (dla dzieci do 8 r. ż.),
  • diagnoza logopedyczna,
  • przesiewowe komputerowe badania słuchu,
  • diagnoza i pomoc psychologiczna dla dzieci wykorzystywanych seksualnie,
  • konsultacja specjalisty psychiatry dla pacjentów skierowanych przez psychologa Poradni.

Działania postdiagnostyczne:

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne:

Terapia pedagogiczna:

Zajęcia z pedagogiem specjalnym.