ZAJĘCIA CYKLICZNE

 • spotkania warsztatowe dla:­
  • pedagogów i psychologów szkolnych;
  • logopedów;
  • reedukatorów;
  • doradców zawodowych;
 • Konsultacje w zakresie konstruowania indywidualnych programów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Konsultacje w zakresie opracowania planów wychowawczych  dla uczniów.
 • Konsultacje w rozwiązywaniu problemów szkolnych.
 • Szkolenia rad pedagogicznych dostosowane do potrzeb określonej placówki – przy uwzględnieniu możliwości i kompetencji pracowników Poradni.
 • Konsultacja i pomoc w przygotowaniu warsztatów integracyjnych dla uczniów klas I gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna.

Doradztwo wychowawcze i dotyczące procesu grupowego dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.