Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków
i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.

Zadaniem terapii logopedycznej jest:

 • kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy,
 • usuwanie zaburzeń głosu.

Na terapię przyjmowane są dzieci z rejonu Poradni:

 • dzieci przedszkolne i szkolne – z placówek, w których nie ma logopedów – do stałej terapii;
 • dzieci przedszkolne i szkolne – z placówek, w których są logopedzi – konsultacyjnie trudne przypadki (godziny konsultacji będą podane po zakończonej rekrutacji);
 • dzieci nieuczęszczające do przedszkola;
 • dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne w Poradni, u których prowadzący logopeda stwierdzi konieczność kontynuowania rozpoczętej terapii.

Na terapię nie będą przyjmowane dzieci spoza rejonu Poradni oraz dzieci, które objęte są terapią logopedyczną w innych placówkach.

Na zajęcia przyjmowane będą dzieci:

 • które nie mówią,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z niepłynnością mówienia,
 • z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę.

Zapisy na zajęcia odbywają się na początku nowego roku szkolnego. W ciągu roku, w miarę wolnych miejsc. (patrz: zasady rekrutacji na terapię logopedyczną.)

Zajęcia odbywają się w budynku Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A.

Prowadzący: mgr Anna Sankowska, mgr Beata Romanowska, mgr Agnieszka Fajkowska, mgr Anna Nowakowska.

Zasady przyjmowania pacjentów na zajęcia logopedyczne

Zasady przyjmowania pacjentów na diagnozy logopedyczne

Wniosek o terapię logopedyczną