Pracownicy

Dyrektor Poradni
Pedagog
mjarnuszkiewicz@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiki, specjalizacja: pedagogika ogólna i szkolna.
 • ­Studia podyplomowe: socjoterapia, zarządzanie placówkami oświatowymi, pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • terapeuta systemowy – ukończona szkoła WTTS w Poznaniu,
 • Studium Coachingu;
 • trener ART., oraz  „Szkoły dla rodziców i wychowawców”,
 • koordynator warszawskiej grupy interwentów oświatowych,
 • ekspert awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN,
 • edukator w zakresie udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • przygotowanie do prowadzenia mediacji rodzinnych.
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (stopień zaawansowany).
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza pedagogiczna,
 • przewodniczenie Zespołowi Orzekającemu,
 • prowadzenie mediacji rodzinnych, szkolnych oraz  interwencji kryzysowych,
 • indywidualne konsultacje/wsparcie dla nauczycieli, rodziców i młodzieży,
 • Terapia systemowa.
Zastępca Dyrektora
Psycholog
asulwinska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Psychologia – Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Surdopedagogika, Studia Podyplomowe – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • Integracyjny program szkolenia psychoterapeutów – Profesjonalna Szkoła Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie
Zakres działań w Poradni:
 • ­diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych
 • ­opieka psychologiczna w szkołach
 • ­konsultacje i poradnictwo dla rodziców
 • prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci
Zastępca Dyrektora
Psycholog
mreferda@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii, specjalizacja: Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii – studia magisterskie.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii – studia doktoranckie.
Ukończone kursy:
 • Kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Zakres działań w poradni:
 • merytoryczna i organizacyjna opieka nad działalnością Zespołów Młodszego i Starszego Szkolnego działających w Poradni;
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym,
 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli szkół podstawowych,
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych,
 • praca w Zespole Orzekającym.
Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
jadamska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej i wychowania przedszkolnego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Studia Podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej. System M.Montessori
Ukończone kursy i szkolenia:
 • SI I stopnia,
 • SI II stopnia,
 • Metoda Marianne i Christophera Knillów w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Umiejętności oralno-motoryczne a Terapia Integracji Sensorycznej
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w ADHD
 • Spektrum Autyzmu w Teorii Integracji Sensorycznej
 • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej
Zakres działań w poradni:
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
Psycholog, Psychoterapeuta
 
Ukończone studia:
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, kierunek: psychologia, specjalizacja: psychologia społeczna, specjalność: seksuologia
Ukończone studia podyplomowe:
 • Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
 • Szkolenie psychoterapeutyczne: Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej działające we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza psychologiczna młodzieży licealnej,
 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
 • pomoc psychologiczna dla rodziców i uczniów,
 • konsultacje dla nauczycieli,
 • opieka psychologiczna w szkołach.
dr nauk humanistycznych, pedagog, oligofrenopedagog,  terapeuta pedagogiczny
nbednarska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Warszawski, pedagogika ogólna
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, oligofrenopedagogika
Ukończone studia podyplomowe i kursy:
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
 • Uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
 • Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza pedagogiczna uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów szkół podstawowych,
 • prowadzenie warsztatów grafomotorycznych dla uczniów klas II-III.
Psycholog
mbialobrzeska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet im Adama Mickiewicza, kierunek: biologia, specjalność: antropologia
 • Uniwersytet Humanistyczno-społeczny SWPS- kierunek psychologia zmiany, specjalizacja: konflikt, kryzys, współpraca
 • Uniwersytet im Adama Mickiewicza, studia podyplomowe- psychologia pomocy
Ukończone kursy:
 • Coaching ICF (ACC), coaching VCC- Profi BiznesGroup
 • Coaching grupowy – Grupa TROP
 • Coaching kryzysowy-  Newlnight Elżbieta Kluska  
 • Doradztwo zawodowe –Entreno Placówka kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
Zakres działań w Poradni:
 • ­diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych,
 • ­opieka psychologiczna w szkołach,
 • ­konsultacje i poradnictwo dla rodziców,
 • ­mediacje,
 • coaching rodzicielski
Psycholog
bcwiok@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Gdański – Wydział Psychologii, specjalizacja psychologia wychowawcza
 • Studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami ludzkimi
 • Kursy doskonalące:
 • pomoc psychologiczna i praca z grupą – specjalista dot. dysleksji rozwojowej
 • trener „Szkoły dla rodziców wychowawców”
 • mediator rodzinny
 • interwent sytuacji kryzysowych dla m. st. Warszawy
Zakres działań w Poradni:
 • merytoryczna i organizacyjna opieka nad działalnością Zespołu Przedszkolnego i Starszego szkolnego działającego w Poradni.
 • diagnoza psychologiczna młodzieży gimnazjalnej i licealnej
 • indywidualna pomoc/ wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli.
 • prowadzenie interwencji kryzysowej i mediacji szkolnych.
 • prowadzenei zajęć grupowych dla rodziców.
Pedagog – specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany
ewadc@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, kierunek filologia polska
Ukończone studia podyplomowe:
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olszynie, Studia Podyplomowe w zakresie Historii,
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej.
 • Metoda Warnkego – kurs podstawowy – uprawniający do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego.
Ważniejsze szkolenia:
 • SLI – specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza, terapia, edukacja.
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii.
 • Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.
 • Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy.
 • Doskonalenie techniki czytania u dzieci i dorosłych.
 • Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności – ćwiczenia praktyczne.
 • Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci – wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza pedagogiczna uczniów,
 • terapia pedagogiczna (prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów, w tym również zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem Metody Warnkego),
 • prowadzenie warsztatów ortograficznych „Polubić ortografię!” dla uczniów klas starszych szkół podstawowych,
 • prowadzenie warsztatów „Jak się uczyć?” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
 • koordynator cyklicznych spotkań dla specjalistów terapii pedagogicznej pracujących w szkołach z rejonu Poradni.
Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej (SI).
afajkowska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – studia podyplomowe: Neurologopedia.
 • Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego – dyplomowany logopeda.
 • Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – Filologia polska, specjalizacja: m. in. nauczycielska oraz logopedyczna.
 • Dodatkowe kwalifikacje m.in. z zakresu: terapii psychomotorycznej, terapii ręki, terapii zaburzeń funkcji oralnych.
Zakres działań w Poradni:
 • Diagnostyka i terapia logopedyczna.
agajewska@ppp8.pl
agodlewska@ppp8.pl
Psycholog, terapeuta SI, oligofrenopedagog
kgodlewska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie , kierunek: psychologia, specjalność: kliniczna
Ukończone studia podyplomowe:
 • Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, kierunek: oligofrenopedagogika
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie , kierunek: psychologia transportu
Ukończone kursy:
 • SI I stopnia,
 • SI II stopnia,
 • Metoda Dobrego Startu
 • Spektrum Autyzmu w Teorii Integracji Sensorycznej
 • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej
Zakres działań w poradni:
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
Psycholog
mgolec@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek psychologia
 • Kurs Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży;
 • III-etapowe szkolenie Stosowana Analiza Zachowania;
 • Szkolenie dla realizatorów Programu „Przyjaciele Zippiego”;
Zakres działań:
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym
 • opieka psychologiczna w przedszkolach
 • porady wychowawcze dla rodziców,
 • zajęcia dla dzieci „Wierzę w siebie”,
 • zajęcia dla dzieci „Lubię być w grupie”
 • zajęcia dla dzieci „Przyjaciele Zippiego”
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany
dgroszkowska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, specjalizacja: psychologia międzykulturowa,
 • Uniwersytet Warszawski – Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego, kierunek: Zastosowanie psychologicznego warsztatu grupowego (Szkoła Trenerów)
Ważniejsze szkolenia:
 • LETSR: I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • LETSR: Metoda Kids' Skills – Dam radę!
 • WTTS – Terapia Systemowa – roczny kurs podstawowy,
 • CM Partners Polska – roczny kurs – Mediacja konfliktów szkolnych i rodzinnych,
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych i liceów,
 • poradnictwo psychologiczne dla uczniów i rodziców,
 • terapeutyczne wsparcie psychologiczne dla młodzieży,
 • prowadzenie szkoleń dla Rad Pedagogicznych,
 • prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży,
 • mediacje.
Psycholog
dgubera@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii, specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka,
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pracownia Metod i Szkoleń Psychospołecznych – Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii.
Zakres działań w Poradni:
 • warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
 • porady wychowawcze dla rodziców,
 • opieka psychologiczna w przedszkolach,
 • zajęcia dla dzieci („Ja w grupie”).
Psycholog
bhomenda@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – Psychologia Kliniczna Dziecka
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza psychologiczna dzieci z klas 0-VI,
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli szkół podstawowych,
 • prowadzenie zajęć stymulujących rozwój poznawczy dzieci 6-letnich (MTZI),
 • prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów szkół podstawowych.
kjakubik@ppp8.pl
pkicinska@ppp8.pl
Psycholog
mkoguc@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski – psychologia kliniczna dziecka
Zakres działań w poradni:
 • diagnoza psychologiczna dzieci z klas 0 – VI,
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli szkół podstawowych,
 • prowadzenie zajęć stymulujących rozwój poznawczy dzieci 6 – letnich (MTZI), oraz prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów szkół podstawowych.
Psycholog
akrzystanek@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Psychologia (specjalizacja Psychologia kliniczna)
 • Uniwersytet Warszawski – Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza psychologiczna dzieci ze szkół podstawowych,
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli,
 • wsparcie psychologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych,
 • prowadzenie zajęć grupowych rozwijających umiejętności emocjonalne i społeczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
kkunka@ppp8.pl
pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany
elazarska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, kierunek pedagogika ogólna
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Dydaktyki – kurs reedukacji
Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia : 
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii
 • Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka
 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawski System Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa – Uczeń zdolny w szkole, Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniów zdolnych
 • Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
 • Instytut Doskonalenia Autokreacja – Emisja głosu
 Zakres działań w Poradni: 
 • diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży
 • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży – dysleksja, dysortografia, dysgrafia, zaburzenia koncentracji uwagi
 • terapia matematyczna dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju umysłowego i  kształtowanie umiejętności matematycznych
Psycholog
mmajewska@ppp8.pl
  Ukończone studia: Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
 • na kierunku pedagogika
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • na kierunku politologia
Uniwersytet SWPS
 • na kierunku psychologia (specjalności psychologia kliniczna)
Ukończone studia podyplomowe i kursy: Studia Podyplomowe Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS:
 • psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (w trakcie  II stopnia).
Kurs rekomendowany przez International Society of Schema Therapy
 • terapia schematu – kurs podstawowy
Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
 • wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi,
 • kwalifikacje reedukatora, pedagoga terapeuty, pedagoga wspomagającego
Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
 • w zakresie socjoterapii (socjoterapeuta)
Dodatkowe kursy kwalifikacyjne: TUS Zakres działań w poradni:
 • diagnoza psychologiczna dzieci przedszkolnych,
 • prowadzenie zajęć grupowych z zakresu rozwijania umiejętności społeczno – emocjonalnych
Psycholog
nauczyciel dyplomowany
ematyszewska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia zdrowia i choroby.
Ważniejsze szkolenia:
 • Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (stopień zaawansowany).
 • Akademia TROP: U!LIDER: Działanie-Relacje-Wiedza.
 • Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci.
bmelaniuk@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna);
 • Czteroletnie szkolenie z zakresu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • Kurs kwalifikacyjny – przygotowanie pedagogiczne;
 • Studia podyplomowe z Psychologii Transportu;
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (podstawy);
 • Kursy z zakresu diagnozy, terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.
Zakres działań w Poradni:
 • Diagnoza psychologiczna dzieci ze szkół podstawowych,
 • Konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli,
 • Porady wychowawcze dla rodziców
 • Opieka psychologiczna w szkołach
 • Prowadzenie warsztatu dla Dobrych Rodziców.
Psycholog
kmocala@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 672)
 • Uniwersytet Jagielloński- całościowy kurs psychoterapii przy Instytucie Terapii Rodzin Collegium Medicum
 • Uniwersytet Śląski – kierunek psychologia kliniczna zdrowia
Zakres działań w poradni:
 • przewodniczenie zespołowi terapii psychologicznej;
 • prowadzenie psychoterapii rodzin w parze psychoterapeutycznej;
 • prowadzenie diagnoz, badań psychologicznych, pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dzieci i młodzieży;
 • konsultacje z pracownikami placówek współpracujących z Poradnią.
Pedagog
dmorawska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Studia dzienne magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Pedagogicznym przy WSP w Olsztynie
 • Studia podyplomowe w zakresie Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim
 • Studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku
Szkolenia dodatkowe:
 • Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Trener kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch-kurs trenerski
 • Edukator- kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej – Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Szkolenie „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
 • Szkolenie „Ruch Rozwijający Bazujący na Pracy Weroniki Sherborne”
 • Szkoła trenerów rekomendowana przez PTP.
 • Szkolenie „Profilaktyka uzależnień”.
 • Studium socjoterapii w Ciechanowie
 • Kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w oparciu o koncepcję T. Gordona i książkę A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, żeby dzieci do nas mówiły w szkole”
 • Kurs dla rodziców i wychowawców w oparciu o książkę A. Faber, E. Mazlish „Rodzeństwo bez rywalizacji”
 • Studia glottodydaktyczne – program wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowany przez B. Rocławskiego
 • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block
 • Metoda projektów badawczych
 • ,,Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym”
 • „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej
 • AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
Zakres działań w poradni:
 • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży (gotowość szkolna, nauka czytania, dysleksja).
 • terapia SI oraz diagnoza SI.
 • terapia matematyczna( zajęcia z zakresu wspomagania rozwoju umysłowego oraz kształtowania umiejętności matematycznych dzieci ).
 • diagnoza pedagogiczna uczniów w zakresie specyficznych trudności edukacyjnych( dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
Psycholog
anazarewska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, specjalizacja: psychologia kliniczna,
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Pracownia Metod i Szkoleń Psychospołecznych – Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii.
Zakres działań w Poradni:
 • opieka psychologiczna w przedszkolach,
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
 • porady wychowawcze dla rodziców.
Psycholog, pedagog – terapeuta, logopeda, specjalista ds. prowadzenia terapii metodą Warnkego, filolog języka polskiego, interwent oświatowy, nauczyciel dyplomowany.
romiecinska@ppp8.pl
Ukończone studia
 • Uniwersytet Warszawski – filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym,
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – psychologia.
Ukończone studia podyplomowe i kursy
 • Uniwersytet Warszawski – Podyplomowe Studium Logopedyczne,  
 • Uniwersytet Warszawski – Studia Podyplomowe – w zakresie Wspomagania Dzieci  z Problemami Rozwojowymi,  
 • Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna – Studia Podyplomowe – Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się,
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział Metod i Szkoleń Psychospołecznych  – Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, 
 • Niepubliczna Placówka Edukacji PEN – Program szkoleniowy „Interwencja kryzysowa w oświacie”,
 • Centrum Mediacji PARTNERS POLSKA – szkolenie „Mediacja konfliktów szkolnych i rodzinnych”,
 • Niepubliczna Placówka Edukacji PEN – Kurs doskonalący „Umiejętności pracy                         z grupami dorosłych, młodzieży i dzieci”,
 • Metoda Warnkego – kurs podstawowy – uprawniający do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego.
 • inne z zakresu psychologii, terapii pedagogicznej, logopedii, interwencji oświatowej,
 • Instytut Badań Edukacyjnych – Seminarium Doktoranckie (trzyletnie).
———————————————-
 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach – Wydział Zarządzania i Administracji Studia podyplomowe – w zakresie Zarządzania Oświatą
 2. Studio Edukacyjne EKO – TUR BIS Kurs Kwalifikacyjny – Zarządzanie Oświatą.
 Zakres działań w Poradni
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
 • opieka psychologiczna i monitorowanie procesu rozwojowego dzieci w przedszkolach pod względem poznawczym i emocjonalno – społecznym,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci 6.letnich prowadzone na terenie przedszkoli,
 • konsultacje wychowawcze dla rodziców,
 • konsultacje dla nauczycieli,
 • terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi.
apajor@ppp8.pl
pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta EEG Biofeedback, specjalista diagnozy i terapii funkcji wzrokowych, doradca zawodowy, instruktor sportowy judo, zoofizjoterapeuta, autorka pomocy dydaktycznych do pracy w zakresie terapii pedagogicznej uczniów starszych, nauczyciel dyplomowany, ekspert awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN.
gpawlik@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego (magister pedagogiki),
 • Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej Uczniów ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji,
 • Podyplomowe Studia Orientacji, Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego w Instytucie Badań Edukacyjnych,
 • Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim,
 • kurs I stopnia Teoria i Praktyka EEG Biofeedback w Neuropsychoterapii prowadzony przez Instytut EEG Biofeedback,
 • Diagnoza i Terapia Funkcji Wzrokowych – Impuls – System, autorski program Bożenny Odowskiej-Szlachcic,
 • szkolenie Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy,
 • Zoofizjoterapia w Studium Fizjoterapii Zwierząt pod patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
 • uprawnienia instruktora sportowego nadane przez Polski Związek Judo.
Zakres działań w poradni:
 • terapia pedagogiczna uczniów starszych (prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych),
 • terapia EEG Biofeedback (od III klasy szkoły podstawowej),
 • poradnictwo pedagogiczne dla rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz dla pełnoletnich uczniów,
 • opieka nad studentami odbywającymi praktyki w Poradni.
Pedagog Specjalny, Logopeda, Neurologopeda
bromanowska@ppp8.pl
  Ukończone Studia:
 • 2003-2008 APS w Warszawie – mgr Pedagog specjalny- specjalność Logopeda
 • 2011/12 Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie – Studia Podyplomowe - Neurologopedia
 KURSY , SZKOLENIA, KONFERENCJE:
 • „ Neurofizjologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej”  I poziom;
 • PECS - I poziom;
 • KOLD szkolenie uprawniające do wykorzystywania testu :
Karty Oceny Logopedycznej Dziecka;
 • Metody wspierające terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Diagnoza i terapia małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi ;
 • TUS w praktyce – Prowadzenie zajęć TUS dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi komunikującymi się werbalnie.
Psycholog, Psychoterapeuta
arog@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Laboratorium Psychoedukacji, Ośrodek ReGeneRacja- Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży;
 • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej- ukończony kurs terapii systemowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne;
 • Uniwersytet Warszawski- Psychologia Sądowa;
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, specjalizacja: psychologia społeczna.
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • psychoterapia rodzin;
 • psychoterapia indywidualna i grupowa młodzieży;
 • opieka psychologiczna w szkołach.
Logopeda
asankowska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Warszawski - Wydział Psychologii i Pedagogiki: pedagogika,
 • Uniwersytet Warszawski - Wydział Polonistyki - Pomagisterskie Studium Logopedyczne,
 • Uniwersytet Warszawski - Wydział Psychologii – Studium Podyplomowe–Profilaktyka Trudności w Nauce,
 • Trener metody Kinezjologia Edukacyjna (wg Dennisona),
 • Trener Art-terapii - w oparciu o podstawy Kinezjologii Edukacyjnej.
Zakres działań w Poradni:
 • opieka logopedyczna (diagnoza i terapia) nad dziećmi szkół podstawowych,
 • gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych rejonu poradni,
 • kwalifikowanie dzieci na zajęcia terapeutyczne w poradni,
 • udzielanie konsultacji w sprawach diagnozy i terapii logopedycznej psychologom poradni, rodzicom i pracownikom merytorycznym szkół,
 • prowadzenie zajęć dla gimnazjalistów „Kultura żywego słowa”,
 • opieka nad grupą logopedów pracujących w rejonie działania poradni,
 • diagnozowanie i opracowywanie wyników badań dzieci na potrzeby Zespołu Orzekającego.
rsikorska@ppp8.pl
Ukończone studia
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna - WSFIZ w Warszawie      Specjalizacja : psychologia kliniczna
Studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu  - Integracja Sensoryczna
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych - Przygotowanie Pedagogiczne
Kursy doskonalące
 • Diagnozowanie dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu - Synapsis
 • Sensomotoryka - kurs dający uprawnienia do diagnozy i prowadzenia terapii - BioMed
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne - CWRO
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu - CTB
 • Bajkoterapia - Indygo
 • Techniki projekcyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą - Indygo
 • Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki     behawioralne - Sotis
 • Kształtowanie kompetencji społecznych u Dzieci i Młodzieży z zespołem Aspergera - Sotis
 • Zachowania zakłócające - teoria i praktyka - Sotis
 • Komunikacja alternatywna PECS - Sotis
 • Diagnoza i Terapia Ręki - kurs I i II stopnia - ODN Tutor
Zakres działań w poradni
 • opieka psychologiczna w przedszkolach
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym 
 • porady wychowawcze dla rodziców
 • zajęcia dla dzieci " Ja w grupie" 
 • terapia SI 
 • diagnoza SI
Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta EEG Biofeedback - nauczyciel dyplomowany, ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień zawodowy
askoczylas@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • ­UMCS w Lublinie, studia wyższe magisterskie 5-letnie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej (ukończone specjalizacje z zakresu: tyflopedagogika i oligofrenopedagogika),
 • Podyplomowe studium logopedii, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
 • Studia podyplomowe z zakresu neurologopedii UMCS w Lublinie,
 • Kurs EEGBiofeedback I stopnia- EEG Instytut Warszawa,
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej zorganizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń.
 • Szkolenie dla kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji edukacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopien zawodowy.
Zakres działań w poradni:
 • ­ prowadzenie profilaktyki logopedycznej,
 • ­ prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej,
 • ­ prowadzenie terapii metodą EEGBiofeedback,
 • przewodnicząca Zespołu Terapii Pedagogicznej.
Psycholog kliniczny
eslowinska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, specjalizacja: psychologia kliniczna.
Zakres działań w Poradni:
 • ­Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
 • diagnoza rozwoju psychoruchowego i dysfunkcji rozwojowych małego dziecka (0-3 lat),
 • ­profilaktyka zaburzeń rozwoju,
 • ­poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka,
 • ­diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • ­konsultacje dla rodziców.
Psycholog
msnopek@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego-psychologia, specjalizacja: psychologia rozwojowa i wychowawcza.
 • ukończone Studium Terapii Dzieci i Młodzieży (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii).
  Zakres działań w Poradni:
 • opieka nad przedszkolami;
 • zajęcia w Poradni: „ Bajkoterapia”, „ Trening Zastępowania Agresji”.
 
Psycholog
jspasowicz@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Psychologia, specjalność kliniczna.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie- Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
Kursy doskonalące:
 • w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii w :Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ PTP
 • kursy z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera;
 • kurs terapii behawioralnej ABA
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach-poziom podstawowy
 • Trening zastępowania agresji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza psychologiczna dziecka w wieku przedszkolnym;
 • indywidualna pomoc/ wsparcie psychologiczne dla rodziców oraz nauczycieli;
 • prowadzenie indywidualnej terapii dzieci;
 • prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci;
 • opieka psychologiczna w przedszkolach
Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
estanczak@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, kierunek fizjoterapia
Ukończone kursy:
 • PNF podstawowy,
 • SI I stopnia,
 • SI II stopnia,
 • szkolenie podstawowe-Autyzm i Zespół Aspergera.
Zakres działań w poradni:
 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
 • diagnoza i terapia SI.
eszczesniak@ppp8.pl
Pedagog Specjalny
kszewczyk@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - Psychologia
Zakres działań w poradni:
 • przewodnicząca Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
 • prowadzenie indywidualnych zajęć  stymulujących rozwój dzieci w ramach ZWWRD,
 • prowadzenie zajęć indywidualnych wspomagających rozwój dzieci,
 • zajęcia indywidualne z pedagogiem specjalnym dla dzieci z opóźnionym rozwojem,
 • współprowadzenie zajęć grupowych "JA W GRUPIE".
Doradca  edukacyjno-zawodowy
isrodka@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Akademia Wychowania Fizycznego im.J. Piłsudskiego w Warszawie, studia wyższe magisterskie, kierunek nauczycielski
Studia podyplomowe:
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, kierunek doradztwo zawodowe.
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, kierunek Przedsiębiorczość
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, kierunek Polityka i Zarządzanie Oświatą
 • Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, kierunek Wychowanie Przedszkolne
Zakres działań w Poradni:
 • diagnoza preferencji i predyspozycji edukacyjno-zawodowych
 • konsultacje i indywidualne porady dla młodzieży na terenie poradni i szkoły
 • wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyborze szkoły i zawodu
 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 • Wsparcie merytoryczne w planowaniu i realizacji zadań z zakresu orientacji i doradztwa edukacyjno-zawodowego na różnych etapach edukacji.
 • grupowe spotkania informacyjno-edukacyjne przygotowujące rodziców do roli doradców swoich dzieci
 • prowadzenie warsztatów “Zastanów się zanim podejmiesz decyzję”
 • koordynowanie cyklicznych spotkań w ramach Sieci Kreatywnych Doradców Zawodowych
atodorczuk@ppp8.pl
Pedagog specjalny
atymoszuk@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - pedagogika specjalna (edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (studia podyplomowe)
Kursy doskonalące:
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki;
 • stosowana analiza zachowania-kurs I stopnia;
 • kurs terapii ręki;
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS);
 • kursy  z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.
Zakres działań w Poradni:
 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;
 • diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym;
 • prowadzenie indywidualnej terapii dzieci;
 • poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
ktyrajska@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Psychologia Stosowana - Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu, specjalności: psychologia zdrowia i psychologia kliniczna;
 • Studia podyplomowe - MBA dla kadry HR;
 • Studia podyplomowe – Psychologia Transportu;
 • Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci;
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień).
Zakres działań w Poradni:
 • Diagnoza psychologiczna dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej,
 • Konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli,
 • Porady wychowawcze dla rodziców,
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży,
 • Praca w Zespole Orzekającym,
 • Prowadzenie zajęć grupowych: Psychoedukacja dla dzieci nieśmiałych.
Psycholog
kwalendziuk@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • ­Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii, specjalizacja: kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii,
 • ­Uniwersytet Warszawski - Studia Podyplomowe: Trener Umiejętności Poznawczych,
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień),
 • CM Partners Polska – Mediacja konfliktów szkolnych i rodzinnych.
Zakres działań w Poradni:
 • ­diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych,
 • ­opieka psychologiczna w szkołach,
 • ­konsultacje i poradnictwo dla rodziców,
 • ­mediacje,
 • praca w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • prowadzenie zajęć grupowych: Nieśmiałki, Trening Twórczego Myślenia.
Psycholog
kzaborek@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii, specjalizacja: psychologia edukacji, twórczości, rodziny i rehabilitacji.
Studia w toku:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii – studia doktoranckie.
Zakres działań w poradni:
 • opieka psychologiczna w przedszkolach,
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
 • porady wychowawcze dla rodziców,
 • współprowadzenie zajęć dla dzieci: Bajkoterapia oraz Trening Zastępowania Agresji ART,
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców w ramach zajęć Bajkoterapia.
Psycholog
lzaborek@ppp8.pl
Ukończone studia:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii, specjalizacja: psychologia edukacji, twórczości, rodziny i rehabilitacji.
Kursy doskonalące:
 • Kurs pomocy socjoterapeutycznej
Studia w toku:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii – studia doktoranckie.
Zakres działań w poradni:
 • opieka psychologiczna w szkołach podstawowych,
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym,
 • porady wychowawcze dla rodziców,
 • współprowadzenie zajęć rozwijających umiejętności społeczne dla uczniów klas IV-VI
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI. Prowadzenie terapii z zakresu: Treningu Umiejętności Społecznych oraz wybiórczości pokarmowej.
 
 
Ukończone studia:
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie -magister pedagogiki szkolnej i przedszkolnej z elementami logopedii,
 • Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi,
Kursy i szkolenia:
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, I stopień SI,
 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej- uprawnienia do diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej oraz planowanie i prowadzenie terapii,
 • Trening Umiejętności Społecznych" (TUS),
 • Trening jedzenia,
 • Stymulacja funkcji wzrokowych, słuchowych, motorycznych i poznawczych,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard.
Zakres działań w poradni:
Psycholog
 
 
Ukończone studia:
 
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - kierunek: psychologia kliniczna
 • Uniwersytet Warszawski - kierunek: pedagogika

Pracownicy administracji