Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 w Warszawie jest publiczną placówką oświatową, działającą
w obrębie Dzielnicy Mokotów, w części „Dolny Mokotów”.
Poradnia działa w dwóch lokalach: przy ul. Stępińskiej 6/8 oraz przy ul. Kaspijskiej 16 A.

Głównym celem pracy Poradni jest udzielanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
i młodzieży oraz wspomaganie rodziców i nauczycieli w ich wychowawczych i edukacyjnych działaniach na rzecz dzieci i młodzieży.

Do zadań szczegółowych Poradni należy :

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.
Kadrę pedagogiczną Poradni stanowią specjaliści z zakresu: psychologii (diagności, psychoterapeuci – indywidualni i rodzinni oraz trenerzy umiejętności psychologicznych), pedagogiki (diagności, specjaliści terapii pedagogicznej, terapeuci SI, logopedzi, interwent kryzysowy, pedagog specjalny) i doradztwa edukacyjno – zawodowego.
Poradnia zatrudnia również 8 pracowników administracji i obsługi.
 
Zadania Poradni zmieniały się. W początkowym okresie koncentrowały się na diagnozowaniu edukacyjnych problemów dziecięcych. Nasze kontakty z rodzicami opierały się głównie na konsultacjach indywidualnych.
Z  czasem działalność wzbogaciła się o obszar postdiagnostyczny, by w ostatnich kilku latach rozszerzyć się
o szeroki wachlarz zajęć grupowych, psychoterapię oraz terapię pedagogiczną.
 
Historia Poradni
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 wywodzi się z Poradni TPD (Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) przekształconej w 1967 roku na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z sierpnia 1964 roku w Poradnię Wychowawczo – Zawodową z siedzibą przy ul. Gagarina 17. W 1993 roku decyzją Kuratora Oświaty w Warszawie na podstawie rozporządzenia MEN (Dz.U. Nr 67) nazwa Poradni uległa zmianie na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 8 z siedzibą przy ul. Stępińskiej 6/8. W sierpniu 2009 roku swoją działalność rozpoczął Oddział Postdiagnostyczny Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A.
W historii działalności Poradni stanowisko dyrektora pełniły:
 • p. Zofia Rzepkowa,
 • p. Jadwiga Kalicińska,
 • p. Marta Grabowiecka,
 • p. Mirosława Kownacka,
 • p. Anna Sankowska,
 • p. Małgorzata Jarnuszkiewicz
 • od 2021r. dyrektorem Poradni jest p. Kinga Tyrajska.