OFERTA DLA RODZICÓW

  • Procedura przyjęcia do pomocy psychologicznej.
  • „Warsztaty dla dobrych rodziców”.
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
  • Grupa wsparcia dla Rodziców dzieci niepełnosprawnych.
  • Terapia indywidualna dla rodziców i  terapia rodzin.
  • Spotkania instruktażowe  dla rodziców dzieci ze wskazaniem do terapii integracji sensorycznej(SI).
  • Konsultacje indywidualne w zakresie problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.
  • Pomoc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (konsultacje indywidualne, grupa wsparcia).
  • Mediacje rodzinne.