Od 26.08 do 13.09 trwają zapisy na zajęcia grupowe „Rozumiem siebie i innych” dla uczennic klas VI – VII szkół podstawowych z diagnozą zespołu Aspergera. O  przyjęciu do grupy decydują prowadzące, po rozmowie rekrutacyjnej z rodzicem.

Zapisy przyjmowane są  telefonicznie w Sekretariacie Poradni przy ulicy Stępińskiej 6/8. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, we wtorki w godzinach 18.00-18.45 w Poradni przy ul. Stępińskiej 6/8 w I semestrze roku szkolnego 2024/2025.

Zajęcia prowadzą psycholożki: Agata Gorzewska i Aleksandra Sulwińska

Serdecznie zapraszamy!