Szanowni Państwo,

w dniach 26 sierpnia 2024 – 6 września 2024 r. można składać wniosek o przyjęcie na zajęcia logopedyczne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w roku szkolnym 2024/2025 (jednorazowy cykl spotkań jeden raz w tygodniu od trzeciego tygodnia września 2024 do trzeciego tygodnia czerwca 2025 r.)

Do wniosku należy dołączyć kopię informacji bądź diagnozy logopedycznej uzyskaną po spotkaniu diagnostycznym z logopedą Poradni lub innej placówki publicznej lub prywatnej.

Osoby, które starają się o przedłużenie cyklu terapeutycznego składają wniosek wraz z opinią/informacją, którą dołączali w roku poprzednim.

Kolejność składania wniosków nie jest istotna.

Wnioski rozpatrywać będzie Komisja Rekrutacyjna w drugim tygodniu września.

Wyniki będą przekazywane wyłącznie drogą mailową (prosimy o wyraźne zapisywanie adresu mailowego we wniosku).

Szczegóły dotyczące godzin, terminu i formy zajęć dzieci przyjętych na terapię będą ustalane w rozmowie telefonicznej z logopedą.

Możliwość wyboru dnia i godziny spotkań jest ograniczona możliwościami grafikowymi pracowników.

Wnioski rozpatrzone negatywnie będą przechowywane przez rok od daty wpłynięcia. Po tym czasie będą zniszczone.

Wniosek o przyjęcie na zajęcia

Terapia logopedyczna – regulamin