Zasady przyjęcia dzieci na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Warszawie:

  1. Zapisy na zajęcia WWRD prowadzone są w sekretariacie Poradni przy Kaspijskiej 1A, w terminie od 3 do 21 czerwca 2024r.
  2. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu: 
    • wnioseko przyjęcie dziecka (wzór wniosku o przyjęcie dziecka na zajęcia dostępny jest na stronie internetowej pl w zakładce Druki do pobrania oraz w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 1A).
    • xero opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Bez kompletu dwóch powyższych dokumentów wnioski nie będą rozpatrywane!

  1. Na podstawie złożonych dokumentów zespół WWRD rozpatruje wnioski i określa listę dzieci przyjętych na zajęcia.
  2. Zespół WWRD rozpatruje wnioski na początku lipca br. – rodzice zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji w połowie lipca
  3. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja jest możliwa w trakcie całego roku.
  4. Zajęcia w ramach WWR nie podlegają rejonizacji. Oznacza to, że mogą być realizowane w każdej dzielnicy Warszawy.

Regulamin WWRD

ZWWR – wniosek o przyjęcie na zajęcia terapeutyczne

WARSZAWSKI SYSTEM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Link do listy 41 Zespołów

Zapisy:

Zapisy przyjmujemy tylko osobiście.

Kaspijska 1A
tel. 22 642 69 20