REKRUTACJA NA ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Informujemy, ze rekrutacja na zajęcia integracji sensorycznej została zakończona. W związku z dużą ilością wniosków dzieci ze wskazaniem do terapii integracji sensorycznej zawartymi w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, pula wolnych miejsc została wyczerpana.

Zespół terapeutów SI