REKRUTACJA NA ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

W roku szkolnym 2023/2024 na zajęcia integracji sensorycznej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci posiadające zalecenia do terapii si zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci kierowane są przez placówki oświatowe, które nie mają możliwości realizacji zaleceń w tym zakresie.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dzieci na zajęcia podejmuje Dyrektor Poradni w porozumieniu z Zespołem Terapeutów SI.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na terapię SI mają obowiązek dostarczyć w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do udziału w terapii integracji sensorycznej (nie starsze niż trzy miesiące; jest ono potrzebne przed rozpoczęciem terapii SI).

W dniu 29 września na stronie Poradni pojawi się informacja o ewentualnych wolnych miejscach.

Do pobrania (w zakładce oferta, terapia SI)
Wniosek o przyjęcie na zajęcia terapeutyczne metodą integracji sensorycznej

Zapisy 1.09- 15.09.2023 w oddziale Poradni przy ulicy Kaspijskiej 1A. – dotyczy dzieci z orzeczeniem KS.