Szanowni Państwo,

w dniach 28 sierpnia 2023 – 8 września 2023 r. można składać wniosek o przyjęcie na zajęcia logopedyczne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w roku szkolnym 2023/2024 (jednorazowy cykl spotkań jeden raz w tygodniu od trzeciego tygodnia września do trzeciego tygodnia czerwca 2024 r.)

Do wniosku należy dołączyć kopię informacji bądź diagnozy logopedycznej uzyskaną po spotkaniu diagnostycznym z logopedą Poradni lub innej placówki publicznej lub prywatnej.

Liczba miejsc jest ograniczona. Kolejność składania wniosków nie jest istotna. Pod uwagę brany jest stopień trudności dziecka oraz złożoność jego zaburzeń.

Wnioski rozpatrywać będzie Komisja Rekrutacyjna w drugim tygodniu września.

Wyniki będą przekazywane drogą mailową bądź telefonicznie (prosimy o wyraźne zapisywanie adresu mailowego we wniosku).

Szczegóły dotyczące godzin, terminu i formy zajęć dzieci przyjętych na terapię będą ustalane w rozmowie telefonicznej z logopedą.

Możliwość wyboru dnia i godziny spotkań jest ograniczona możliwościami grafikowymi pracowników.

Wniosek o terapię logopedyczną