Szanowni Państwo,

informujemy, że zapisy na zajęcia terapii pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym będą prowadzone w sekretariatach Poradni:                    

a) w okresie od 16 do 19 sierpnia 2022r.  przy ul. Stępińskiej 6/8;

b) w okresie od 22 sierpnia do 3 września 2022r. przy ul. Kaspijskiej 16A.

Na zajęcia zapisują uczniów rodzice/opiekunowie prawni.

Rodzic zapisujący dziecko zobowiązany jest dostarczyć:

  • wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia terapii pedagogicznej (wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej w zakładce Oferta – Terapia pedagogiczna oraz w sekretariatach Poradni),
  • kopię opinii psychologiczno-pedagogicznej dziecka lub kopię diagnozy nauczycielskiej z zaleceniem zajęć terapii pedagogicznej;
  • raport z przeprowadzonej diagnozy metodą Warnkego, jeśli wnioskuje o terapię słuchową.