Drodzy Klienci Poradni.
W dniu 31 sierpnia 2012r, po 16 latach, kończę pracę na stanowisku dyrektora Poradni. Był to dla mnie czas intensywnej pracy. Udało mi się rozbudować Poradnię, mocno rozszerzyć jej ofertę, stworzyć bardzo dobre warunki pracy. Cieszę się, że pracowałam z zespołem bardzo dobrych specjalistów, dla których najważniejszym zadaniem było niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom. Za lata wspólnej pracy bardzo wszystkim dziękuję.
Od 1 września 2021 r funkcję dyrektora obejmuje pani mgr Kinga Tyrajska, psycholog od wielu lat pracujący w Poradni. Życzę nowemu Dyrektorowi powodzenia w realizacji działań, dalszego rozwijania Poradni.
Pozdrawiam Małgorzata Jarnuszkiewicz