Drodzy Rodzice,

Zakończyliśmy  rekrutację za zajęcia terapii Integracji Sensorycznej na rok 2021 (do końca roku 2021).  W związku z bardzo dużą ilością wniosków, jakie wpłynęły, nie wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane. Kryteria, jakimi posługiwaliśmy się podczas oceny złożonych wniosków były następujące wg kolejności:

  1. Dzieci z zaburzeniami SI oraz opinią o wczesnym wspomaganiu lub  orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie korzystały w naszej Poradni z tego rodzaju zajęć.
  2. Dzieci z zaburzeniami SI , które wcześniej nie korzystały z terapii SI w naszej Poradni.
  3. Dzieci z zaburzeniami SI oraz  opinią o wczesnym wspomaganiu lub orzeczeniu  o potrzebie kształcenia specjalnego, które złożyły ponowny wniosek o kontynuację zajęć.
  4. Dzieci z zaburzeniami SI, które złożyły ponowny wniosek o kontynuację zajęć.

Kolejnym kryterium był stopień zaburzeń SI wynikający z diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.

Dyrekcja i  Zespół terapeutów SI