Terminy spotkań Zespołu Orzekającego:

  • 27 czerwca 2019 r.
  • 28 czerwca 2019 r.
  • 04 lipca 2019 r.
  • 05 lipca 2019 r.
  • 23 sierpnia 2019 r.
  • 27 sierpnia 2019 r.
  • 29 sierpnia 2019 r.
  • 05 września 2019 r.
  • 06 września 2019 r.