Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkania instruktażowe dla Rodziców dzieci, które nie są objęte zajęciami terapii SI w Poradni, a posiadają ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej. Mają na celu wsparcie Rodzica w zakresie strategii terapeutycznych oraz ćwiczeń w warunkach domowych bazując na wykazanych w diagnozie trudnościach natury sensorycznej dziecka. Planujemy spotkania jeden raz w miesiącu przez bieżący rok szkolny.
Zapisy osobiście w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A lub telefonicznie pod numerem 22 642 69 20.
Uwaga: prosimy o dostarczenie do sekretariatu oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej dziecka, najpóźniej na tydzień przed terminem instruktażu.
Terminy spotkań instruktażowych poniżej: 

INSTRUKTAŻ DLA RODZICÓW DZIECI Z DIAGNOZAMI SI 2018/2019

22. 10. 2018 (poniedziałek): g. 12.00 – 13.00
22. 11. 2018 (czwartek): g. 12.00 – 13.00
19. 12. 2018 (środa): g. 11.00 – 12.00
25. 01. 2019 (piątek): g. 12.00 – 13.00
25. 02. 2019 (poniedziałek): g. 12.00 – 13.00
28. 03. 2019 (czwartek): g. 12.00 – 13.00
24. 04. 2019 (środa): g. 11.00 – 12.00
24. 05. 2019 (piątek): g. 12.00 – 13.00