Szanowni Rodzice!

Zapraszamy dzieci mające trudności emocjonalno-społeczne (tj. często odczuwające lęk, wycofane, niezdecydowane w działaniu, mają trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych) w wieku 5-7 lat na zajęcia „Bajkoterapia”. Zapisy na rozmowy kwalifikujące dziecko na zajęcia rozpoczynają się 10.09.2018 r. (osobiście lub telefonicznie w Sekretariacie Poradni Oddział na Kaspijskiej).
Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć dostępnym w zakładce: Przedszkola.