Zapraszamy na zajęcia „Wierzę w siebie” dla dzieci w wieku 7-8 lat (I i II klasa).
Zajęcia są adresowane do dzieci o niepewnej samoocenie, nieśmiałych i uległych w kontaktach z innymi. Podczas zajęć będziemy ćwiczyć świadomość swoich mocnych stron, wiary w siebie, umiejętność odwagi w kontaktach z
innymi, w tym zwracania się o pomoc, proszenia i odmawiania, a także radzenia sobie z emocjami. Cykl zajęć przewiduje 8 spotkań. Zajęcia rozpoczną się 7 maja (poniedziałek), a zakończą 25 czerwca. Wcześniej przewidujemy rozmowy kwalifikacyjne. Zapisy w sekretariacie przy ul. Kaspijskiej, tel. 226426920. Osoby prowadzące: Barbara Ćwiok, Mateusz Referda.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zapisy na diagnozę SI dzieci odbędą się na początku czerwca b. r. Dokładny termin zostanie podany w połowie maja.

Zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych na nasze najbliższe szkolenie pt. Diagnoza sfery emocjonalno-społecznej uczniów w wieku 9-13 lat. Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowej wiedzy dot. diagnozy szkolnej w sferze emocjonalno-społecznej oraz prowadzenia warsztatów wspierających rozwój w tym zakresie. Szkolenie zaplanowane jest dn. 21.02.2018 w godzinach 15-17. Odbędzie się w siedzibie PPP8 w oddziale przy ul. Stępińskiej. Zgłoszenia prosimy dokonywać przez kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni, tel. 22 841 14 23. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szanowni Państwo,

Dnia 5 lutego rozpoczynają się zapisy na zajęcia grupowe „Bajkoterapia”. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zapisy drogą telefoniczną w sekretariacie poradni przy ul. Kaspijskiej 16 a. Więcej informacji na temat zajęć w zakładce „Przedszkola

Szanowni Państwo,

Dn. 2 stycznia (wtorek) 2018r. ruszają zapisy na Trening Zastępowania Agresji (ART.). Zajęcia są przeznaczone dla uczniów z klas 0-IV. Zapisy drogą telefoniczną, w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 a.

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej dla osób z obniżonym nastrojem i trudnościami w odbieraniu i przeżywaniu emocji.
Zapisów do grupy terapeutycznej dokonują telefonicznie rodzice w sekretariacie przy ul. Stępińskiej 6/8 (tel. 22 841 14 23). Po dokonaniu zgłoszenia rodzic wraz z uczniem zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikującą do grupy. Więcej informacji TUTAJ.

Drodzy Państwo,

trwają zapisy na zajęcia Grupy Rozwijającej Umiejętności Społeczne (GRUS) dla uczniów klas V-VI. Zajęcia rozpoczną się po skompletowaniu grupy i rozmowach kwalifikacyjnych. Właściwe zajęcia będą odbywały się w poniedziałki o godzinie 15 w oddziale przy ul. Kaspijskiej 16a. Zapisy prowadzi sekretariat przy ul. Stępińskiej 6/8, tel. 22 841 14 23.
Zapraszamy

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie

Od 15 września 2017 r obowiązuje nowe rozporządzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie – DZ.U. 2017 poz.1743.
Również od 1 września 2017r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – DZ. U. 2017, poz. 1616.
Wszystkich zainteresowanych takimi orzeczeniami proszę o kontakt z psychologami opiekującymi się szkołami/ przedszkolami. Dyżury poradnianych psychologów w szkołach i placówkach odbywają się raz w tygodniu.
Dzieci uczące się w niepublicznych szkołach i placówkach znajdujących się w rejonie działania naszej Poradni mogą również uzyskać potrzebne orzeczenie. Informacji udzielają sekretariaty Poradni przy ul. Stępińskiej i ul. Kaspijskiej. Prosimy również o zapoznanie się z nowymi wzorami dokumentów, które należy składać do Zespołu Orzekającego Poradni.
W ciągu najbliższych dni na stronie internetowej Poradni zostaną ogłoszone procedury dotyczące wydawania w/w orzeczeń, zgodnie z nowymi rozporządzeniami.
Małgorzata Jarnuszkiewicz – dyrektor Poradni PP nr 8

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkania instruktażowe. Przeznaczone są one dla Rodziców dzieci, które nie są objęte zajęciami terapii SI w Poradni, a posiadają ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej. Planujemy spotkania co miesiąc przez bieżący rok szkolny.
Zapisy telefonicznie pod numerem 22 642 69 20 lub osobiście w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A.
Uwaga: prosimy o dostarczenie do sekretariatu oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej dziecka, najpóźniej na tydzień przed terminem instruktażu.
Terminy spotkań instruktażowych tutaj.