Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI. Prowadzenie terapii z zakresu: Treningu Umiejętności Społecznych oraz wybiórczości pokarmowej.
 
 
Ukończone studia:
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie -magister pedagogiki szkolnej i przedszkolnej z elementami logopedii,
  • Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi,
Kursy i szkolenia:
  • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, I stopień SI,
  • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej- uprawnienia do diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej oraz planowanie i prowadzenie terapii,
  • Trening Umiejętności Społecznych” (TUS),
  • Trening jedzenia,
  • Stymulacja funkcji wzrokowych, słuchowych, motorycznych i poznawczych,
  • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard.
Zakres działań w poradni: