Pedagog Specjalny

kszewczyk@ppp8.pl

Ukończone studia:

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – Psychologia

Zakres działań w poradni:

  • przewodnicząca Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  • prowadzenie indywidualnych zajęć  stymulujących rozwój dzieci w ramach ZWWRD,
  • prowadzenie zajęć indywidualnych wspomagających rozwój dzieci,
  • zajęcia indywidualne z pedagogiem specjalnym dla dzieci z opóźnionym rozwojem,
  • współprowadzenie zajęć grupowych „JA W GRUPIE”.