Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta EEG Biofeedback – nauczyciel dyplomowany, ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

askoczylas@ppp8.pl

Ukończone studia:

 • ­UMCS w Lublinie, studia wyższe magisterskie 5-letnie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej (ukończone specjalizacje z zakresu: tyflopedagogika i oligofrenopedagogika),
 • Podyplomowe studium logopedii, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
 • Studia podyplomowe z zakresu neurologopedii UMCS w Lublinie,
 • Kurs EEGBiofeedback I stopnia- EEG Instytut Warszawa,
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej zorganizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.
 • Szkolenie dla kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji edukacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Zakres działań w poradni:

 • ­prowadzenie profilaktyki logopedycznej,
 • ­prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej,
 • przewodnicząca Zespołu Terapii Logopedycznej,
 • prowadzenie sieci współpracy logopedów z rejonu poradni,
 • Praca w Zespole Orzekającym.