Zastępca Dyrektora
Psycholog

mreferda@ppp8.pl

Ukończone studia:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział Nauk Społecznych – Instytut
  Psychologii, specjalizacja: Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i
  psychoterapii – studia magisterskie.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut
  Psychologii – studia doktoranckie.

Ukończone kursy:

 • Kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Zakres działań w poradni:

 • merytoryczna i organizacyjna opieka nad działalnością Zespołów Młodszego i Starszego Szkolnego działających w Poradni;
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym,
 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli szkół podstawowych,
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych,
 • praca w Zespole Orzekającym.