pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta EEG Biofeedback, specjalista diagnozy i terapii funkcji wzrokowych, doradca zawodowy, instruktor sportowy judo, zoofizjoterapeuta, autorka pomocy dydaktycznych do pracy w zakresie terapii pedagogicznej uczniów starszych, nauczyciel dyplomowany, ekspert awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN.

gpawlik@ppp8.pl

Ukończone studia:

 • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego (magister pedagogiki),
 • Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej Uczniów ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji,
 • Podyplomowe Studia Orientacji, Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego w Instytucie Badań Edukacyjnych,
 • Podyplomowe Studia Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim,
 • kurs I stopnia Teoria i Praktyka EEG Biofeedback w Neuropsychoterapii prowadzony przez Instytut EEG Biofeedback,
 • Diagnoza i Terapia Funkcji Wzrokowych – Impuls – System, autorski program Bożenny Odowskiej-Szlachcic,
 • szkolenie Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy,
 • Zoofizjoterapia w Studium Fizjoterapii Zwierząt pod patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
 • uprawnienia instruktora sportowego nadane przez Polski Związek Judo.

Zakres działań w poradni:

 • terapia pedagogiczna uczniów starszych (prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych),
 • terapia EEG Biofeedback (od III klasy szkoły podstawowej),
 • poradnictwo pedagogiczne dla rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz dla pełnoletnich uczniów,
 • opieka nad studentami odbywającymi praktyki w Poradni.