Psycholog

anazarewska@ppp8.pl

Ukończone studia:

  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, specjalizacja: psychologia kliniczna,
  • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  • Pracownia Metod i Szkoleń Psychospołecznych – Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii.

Zakres działań w Poradni:

  • opieka psychologiczna w przedszkolach,
  • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
  • porady wychowawcze dla rodziców.