Dyrektor Poradni
Pedagog

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiki, specjalizacja: pedagogika ogólna i szkolna.
 • ­Studia podyplomowe: socjoterapia, zarządzanie placówkami oświatowymi, pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • terapeuta systemowy – ukończona szkoła WTTS w Poznaniu,
 • Studium Coachingu;
 • trener ART., oraz  „Szkoły dla rodziców i wychowawców”,
 • koordynator warszawskiej grupy interwentów oświatowych,
 • ekspert awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN,
 • edukator w zakresie udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • przygotowanie do prowadzenia mediacji rodzinnych.
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (stopień zaawansowany).

Zakres działań w Poradni:

 • diagnoza pedagogiczna,
 • przewodniczenie Zespołowi Orzekającemu,
 • prowadzenie mediacji rodzinnych, szkolnych oraz  interwencji kryzysowych,
 • indywidualne konsultacje/wsparcie dla nauczycieli, rodziców i młodzieży,
 • Terapia systemowa.