Psycholog

Ukończone studia:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, specjalizacja: psychologia rodziny, wychowania, rehabilitacji i psychoprofilaktyka patologii społecznej.

Ukończone studia podyplomowe:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski: Podyplomowe Studium Surdopedagogiki,
  • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne: Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego,
  • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne: Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zakres działań w Poradni:

  • diagnoza psychologiczna młodzieży licealnej,
  • terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
  • pomoc psychologiczna dla rodziców i uczniów,
  • konsultacje dla nauczycieli,
  • opieka psychologiczna w szkołach.