Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

jadamska@ppp8.pl

Ukończone studia:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej i wychowania przedszkolnego
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Studia Podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej. System M.Montessori

Ukończone kursy i szkolenia:

  • SI I stopnia,
  • SI II stopnia,
  • Metoda Marianne i Christophera Knillów w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Umiejętności oralno-motoryczne a Terapia Integracji Sensorycznej
  • Zaburzenia integracji sensorycznej w ADHD
  • Spektrum Autyzmu w Teorii Integracji Sensorycznej
  • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej

Zakres działań w poradni:

  • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej