Szanowni Rodzice,

zapraszamy do zapisów na coaching rodzicielski, indywidualne spotkania z psychologiem, czyli pomoc dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych.

Spotkania (50 min) odbywają się co 2 tygodnie, we wtorki w godzinach 13.00-18.00 w oddziale Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A. Zapisy w sekretariacie, ul. Kaspijska 16 A, tel.22 642 69 20. Szczegóły w zakładce „Oferta dla rodziców – coaching rodzicielski”.

————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

informujemy że od 20 stycznia 2023 ruszają zapisy na trening zastępowania agresji (ART) dla dzieci z klas IV-V SP. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest wpisanie go na listę uczestników. Można tego dokonać osobiście (w sekretariacie PPP8 przy ul. Stępińskiej 6/8) lub telefonicznie (22 841 14 23). Trening Zastępowania Agresji rozpocznie się dla uczestników po zakończonym okresie rekrutacji, tj. po feriach. Zajęcia będą trwały do zakończenia semestru letniego.

————————————————————————————————–

Szanowni Państwo!

W dniach 6-10 lutego prowadzimy zapisy na diagnozę metodą Warnkego. Zapisów można dokonać telefonicznie w oddziale przy ulicy Stępińskiej 6/8. Ilość miejsc ograniczona.

Informacje o zasadach zapisu na powyższe badanie znajdą Państwo tutaj:

————————————————————————————————————————————————-

Drodzy Rodzice!

W dniach 9-13 stycznia prowadzimy zapisy na diagnozę integracji sensorycznej. Zapisów można dokonać telefonicznie w oddziale przy ulicy Kaspijskiej 16 A. Ilość miejsc ograniczona.

Zespół Terapeutów Integracji Sensorycznej

————————————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 10.10.22 r. ruszają zapisy na zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów klas VII i VIII „Być sobą”. Zapisy przyjmowane są osobiście lub telefonicznie w sekretariacie PPP8 przy ul. Stępińskiej 6/8.

————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,
informujemy że od 26 września 2022 ruszają zapisy na zajęcia grupowe dla dzieci z klas I – III SP „Jestem już śmiały”. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest wpisanie go na listę uczestników oraz udział w spotkaniu kwalifikującym do grupy. Zapisów można dokonać osobiście (w sekretariacie PPP8 na ul. Stępińskiej 6/8) lub drogą telefoniczną (22 642–69–20). Zajęcia rozpoczną się dla uczestników po zakończonym okresie rekrutacji i będą trwały do zakończenia semestru zimowego.

————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

informujemy że od 7 września 2022 ruszają zapisy na trening zastępowania agresji (ART) dla dzieci z klas IV-V SP. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest wpisanie go na listę uczestników. Można tego dokonać osobiście (w sekretariacie PPP8 na ul. Stępińskiej 6/8) lub drogą telefoniczną (22 642–69–20). Trening Zastępowania Agresji rozpocznie się dla uczestników po zakończonym okresie rekrutacji, tj. w drugiej połowie października. Zajęcia będą trwały do zakończenia semestru zimowego.

——————————————————————————————————————————–

Drodzy Rodzice!

Od 1 września prowadzimy zapisy na Warsztaty dla Dobrych Rodziców. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie lub osobiście w oddziale przy ulicy Stępińskiej 6/8.

———————————————————————————————————————————————–

Drodzy Rodzice,

od 22 sierpnia prowadzimy zapisy na zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym – informacje o zajęciach w roku szkolnym 2022/23  znajdują się w zakładce OFERTA – Przedszkola. W tej samej zakładce znajdziecie Państwo informacje o zasadach rekrutacji na zajęcia oraz kartę kwalifikacji.

Zespół przedszkolny

———————————————————————————————————————————————-

Drodzy Rodzice!

W dniu 29 sierpnia od godziny 8.00 prowadzimy zapisy na zajęcia terapii integracji sensorycznej. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do terapii, którzy otrzymają telefoniczną informację w tej sprawie, proszeni są o rezerwowanie terminów zajęć. Zapisów można dokonać telefonicznie w oddziale przy ulicy Kaspijskiej 16 A.

 Zespół Terapeutów Integracji Sensorycznej

————————————————————————————————————————————————-

Drodzy Rodzice!

W dniach 22-26 sierpnia prowadzimy zapisy na diagnozę integracji sensorycznej. Zapisów można dokonać telefonicznie w oddziale przy ulicy Kaspijskiej 16 A. Ilość miejsc ograniczona.

Zespół Terapeutów Integracji Sensorycznej

————————————————————————————————————————————————-

Informujemy, że zapisy na zajęcia terapii pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym będą prowadzone w sekretariatach Poradni:                    

a) w okresie od 16 do 19 sierpnia 2022r.  przy ul. Stępińskiej 6/8;

b) w okresie od 22 sierpnia do 3 września 2022r. przy ul. Kaspijskiej 16A.

Na zajęcia zapisują uczniów rodzice/opiekunowie prawni.

Rodzic zapisujący dziecko zobowiązany jest dostarczyć:

  • wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia terapii pedagogicznej (wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej w zakładce Oferta – Terapia pedagogiczna oraz w sekretariatach Poradni),
  • kopię opinii psychologiczno-pedagogicznej dziecka lub kopię diagnozy nauczycielskiej z zaleceniem zajęć terapii pedagogicznej;
  • raport z przeprowadzonej diagnozy metodą Warnkego, jeśli wnioskuje o terapię słuchową.

————————————————————————————————————————————————-

Informujemy, że od 22 sierpnia do 3 września 2022 roku prowadzimy rekrutację na zajęcia terapii logopedycznej. Aby wziąć udział w rekrutacji należy w tym terminie złożyć w oddziale przy ul. Kaspijskiej 16A następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na zajęcia terapii logopedycznej.
  2. Diagnozę logopedyczną wykonaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 8 w Warszawie lub wykonaną przez placówkę, do której dziecko uczęszcza (przedszkole/szkoła) lub inną placówkę.

O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani po 7 września. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2022 roku.

Zespół Logopedów

—————————————————————————————————————————————————-

Informujemy, że w dniach 1-10 czerwca 2022 roku prowadzimy rekrutację na zajęcia terapii integracji sensorycznej. Aby wziąć udział w rekrutacji należy w tym terminie złożyć następujące dokumenty w oddziale przy ul. Kaspijskiej 16A:

  1. Wniosek o przyjęcie na zajęcia integracji sensorycznej.
  2. Diagnozę integracji sensorycznej.

O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani telefonicznie na początku lipca. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2022 roku. Osoby zakwalifikowane mają obowiązek dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwskazań do terapii SI wydanego przez lekarza neurologa przed rozpoczęciem zajęć. Ilość miejsc na zajęcia ograniczona. 

 

                                                                                Zespół Terapeutów Integracji Sensorycznej

—————————————————————————————————————————————————-

Informujemy, że od 09.03.2022 r. rozpoczynamy zapisy na zajęcia „ Poznaję i akceptuję siebie i innych”, dedykowane dzieciom  4-5 letnim. Zapisu dziecka może dokonać rodzic lub opiekun prawny, telefonicznie, w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A, tel. (22) 642 69 20.
Szczegóły dotyczące zajęć oraz procedury rekrutacyjnej znajdują się w zakładce : Oferta/Przedszkola/ Poznaję i akceptuję siebie i innych- procedury rekrutacyjne2021_22.


Szanowni Rodzice,
Informujemy, iż 1 lutego 2022 roku rozpoczynamy zapisy na zajęcia „Lubię być w grupie” dla dzieci 6-letnich (2016 rok) i 5-letnich (urodzonych w pierwszej połowie 2017 roku). Zapisu dziecka może dokonać rodzic lub opiekun prawny, osobiście lub telefonicznie, w sekretariacie Poradni przy ul. Stępińskiej 6/8, tel. (22) 642-69-20.
Informacje na temat specyfiki zajęć odnajdziecie Państwo w zakładce: Oferta/Przedszkola/Lubię być w grupie-procedury rekrutacyjne

 
W związku z bardzo dużą ilością wniosków jakie wpłynęły na zajęcia integracji sensorycznej, informujemy, że o wynikach kwalifikacji zostaną Państwo poinformowani w poniedziałek 10 stycznia. Zapisy na zajęcia rozpoczną się w dniu 11 styczna we wtorek od godziny 8.00 telefonicznie w sekretariacie przy ulicy Kaspijskiej 16A.
 
Zespół terapeutów SI

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 ruszają zapisy na trening zastępowania agresji (ART) dla dzieci z klas II-V SP. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest wpisanie go na listę uczestników. Można tego dokonać osobiście (w sekretariacie PPP8 na ul. Stępińskiej 6/8) lub drogą telefoniczną (22 642–14–23). O udziale decyduje kolejność zapisów. Trening Zastępowania Agresji rozpocznie się dla uczestników po zakończonym okresie rekrutacji, tj. w drugiej połowie lutego. Zajęcia będą trwały do zakończenia semestru letniego.


Informujemy, że od 25.09.2021r. rozpoczynamy zapisy na zajęcia „ Poznaję i akceptuję siebie i innych”, dedykowane dzieciom  4-5 letnim. Zapisu dziecka może dokonać rodzic lub opiekun prawny, osobiście lub telefonicznie, w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A, tel. (22) 642 69 20.


Informujemy, iż rozpoczynamy zapisy na spotkania wspierające dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z problemem lęku i/lub depresji. Zapisy osobiście lub telefonicznie, w sekretariacie Poradni przy ul. Stępińskiej 6/8, tel. (22) 841 14 23.


Informujemy, iż 16 września 2021 roku rozpoczynamy zapisy na zajęcia „Lubię być w grupie” dla dzieci 5 i 6-letnich. Zapisu dziecka może dokonać rodzic lub opiekun prawny, osobiście lub telefonicznie, w sekretariacie Poradni przy ul. Stępińskiej 6/8, tel. (22) 841 14 23.
Informacje na temat specyfiki zajęć odnajdziecie Państwo w zakładce: Oferta/Przedszkola/Lubię być w grupie-procedury rekrutacyjne2021_22.

Informujemy że od 14 września 2021 ruszają zapisy na trening zastępowania agresji (ART) dla dzieci z klas II-V SP. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest wpisanie go na listę uczestników. Można tego dokonać osobiście (w sekretariacie PPP8 na ul. Kaspijskiej 16A) lub drogą telefoniczną (22 642–69–20). Trening Zastępowania Agresji rozpocznie się dla uczestników po zakończonym okresie rekrutacji, tj. na początku października. Zajęcia będą trwały do zakończenia semestru zimowego.

W dniach 1-10 grudnia 2021 roku prowadzimy rekrutację na zajęcia terapii integracji sensorycznej. Aby wziąć udział w rekrutacji należy w tym terminie złożyć następujące dokumenty w oddziale przy ul. Kaspijskiej 16A:

  1. Wniosek o przyjęcie na zajęcia integracji sensorycznej.
  2. Diagnozę integracji sensorycznej.
  3. Zaświadczenie o braku przeciwskazań do terapii SI wydane przez lekarza pediatrę lub neurologa (akceptujemy zaświadczenia sprzed maksymalnie 3 miesięcy).
O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani telefonicznie na początku stycznia. Zajęcia rozpoczną się 10 stycznia 2022 roku i potrwają do 31 sierpnia 2022 roku. Ilość miejsc ograniczona.
 
Zespół Terapeutów Integracji Sensorycznej

W dniach 25-29 października 2021 zapraszamy do zapisów na diagnozę integracji sensorycznej. Zapisów można dokonać telefonicznie w sekretariacie przy ulicy Kaspijskiej 16A. Ilość miejsc ograniczona.

Zespół Terapeutów Integracji Sensorycznej


Zapisy na diagnozę logopedyczną odbywają się z miesięcznym wyprzedzeniem i trwają od ostatniego piątku każdego miesiąca do wyczerpania miejsc. Zapisywać można telefonicznie  lub osobiście w sekretariacie Poradni.
Przyjęcie na diagnozę logopedyczną nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka na terapię.