Informujemy, że w dniach 1-10 czerwca 2022 roku prowadzimy rekrutację na zajęcia terapii integracji sensorycznej. Aby wziąć udział w rekrutacji należy w tym terminie złożyć w oddziale przy ul. Kaspijskiej 16A następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na zajęcia integracji sensorycznej.
  2. Diagnozę integracji sensorycznej.

O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani telefonicznie na początku lipca. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2022 roku. Osoby zakwalifikowane mają obowiązek dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwskazań do terapii SI wydanego przez lekarza neurologa przed rozpoczęciem zajęć. Ilość miejsc na zajęcia jest ograniczona. 

Zespół Terapeutów Integracji Sensorycznej