ZWWRD

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W skład Zespołu wchodzą: psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej (SI), neurologopeda, pedagog specjalny. W ramach działania zespołu oferujemy:

  • Diagnozę  rozwoju dziecka w wieku 0-4 l.
  • Terapię wspomagająca rozwój dla dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Procedury rekrutacyjne ZWWRD