Integracja sensoryczna to organizacja wrażeń zmysłowych dokonywana przez mózg w celu wytworzenia reakcji adaptacyjnej na wymagania otoczenia. W tym procesie informacje płynące ze wszystkich zmysłów są przez mózg segregowane, rozpoznawane, interpretowane, łączone ze sobą i kojarzone z wcześniejszymi doświadczeniami. Adekwatna integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka i to od niej są zależne takie procesy jak: koordynacja ruchowa, praksja, percepcja wzrokowa i słuchowa czy mowa. Nasze układy zmysłowe współdziałają ze sobą, wpływając na siebie i pomagając sobie wzajemnie w wykonywaniu zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem. Zarówno niewielkie jak i poważne deficyty percepcyjnego układu zmysłowego mogą wpływać niekorzystnie na naukę szkolną, umiejętność zabawy, zdolności ruchowe czy mowę.

Ważniejsze wskazania do terapii:

 • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności
 • problemy z koordynacją
 • trudności z koncentracją, impulsywność
 • opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych
 • opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka)
 • problemy z nauką
 • niskie poczucie własnej wartości.
 • kłopoty z dobrą organizacją
 • kłopoty z zachowaniem
 • autyzm
 • ADHD
 • zespół Downa
 • porażenie mózgowe

Przeciwwskazania do terapii:

 • świeże urazy wymagające zaopatrzenia medycznego – złamania, zwichnięcia, skręcenia stawów, krwotoki

Terapeuci Integracji Sensorycznej: mgr Ewelina Stańczak, mgr Katarzyna Hanas – Wieczorek, mgr Agnieszka Fajkowska, mgr Katarzyna Jakubik, mgr Krystyna Pach.

 

Zasady przyjęcia pacjentów na zajęcia terapeutyczne metodą integracji sensorycznej (SI) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Warszawie

 1. Nabór na zajęcia terapeutyczne SI odbywa się raz w roku.
 2. Podstawą do kwalifikacji dziecka na zajęcia terapeutyczne jest diagnoza procesów integracji sensorycznej (inaczej: ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej).
 3. Diagnoza SI będąca podstawą ubiegania się o przyjęcie na zajęcia terapeutyczne może być wykonana w innej placówce państwowej lub prywatnej. Poradnia zastrzega sobie prawo do indywidualnej konsultacji dziecka, które posiada diagnozę z innej placówki niż Poradnia nr 8 przed procesem kwalifikacji na zajęcia.
 4. Na zajęcia przyjmujemy dzieci zamieszkujące (dotyczy dzieci nie objętych jeszcze opieką placówki oświatowej) lub uczęszczające do placówek w rejonie działania naszej Poradni.
 5. Nie przyjmujemy dzieci, które uczestniczyły już lub uczestniczą w terapii w innych placówkach oświatowych, placówkach NFZ oraz prywatnych.
 6. Na zajęcia przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 rok życia, a nie ukończyły 8 lat. Dzieci do 5 roku życia mają pierwszeństwo.
 7. Zapisy na terapię SI prowadzone są w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 a w ciągu dwóch ostatnich tygodni sierpnia każdego roku.
  Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu:

  • wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia,
  • diagnozę SI,
  • aktualne zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii integracji sensorycznej (nie starsze niż trzy miesiące; jest ono potrzebne wyłącznie do kwalifikacji na zajęcia, nie jest konieczne do procesu diagnostycznego),

  Jeśli dziecko ma stwierdzoną niepełnosprawność ruchową lub wadę postawy wskazane jest zaświadczenie od lekarza ortopedy lub rehabilitanta.
  Wzór wniosku o przyjęcie dziecka na zajęcia dostępny jest na stronie internetowej www.ppp8.pl oraz w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A.

 8. Na podstawie złożonych dokumentów powołany przez dyrektora Poradni zespół rozpatruje wnioski i określa listę osób przyjętych na zajęcia w zależności od stopnia zaburzeń. W skład zespołu wchodzą: dyrektor/zastępca dyrektora Poradni oraz wszyscy terapeuci SI zatrudnieni w Poradni.
 9. Lista dzieci przyjętych na zajęcia będzie dostępna na stronie internetowej oraz w sekretariacie Poradni.
 10. Terapia odbywa się raz w tygodniu i trwa 50 min.
 11. Zajęcia terapeutyczne odbywają się jeden cykl roku kalendarzowego – od września do sierpnia. Nie ma możliwości przedłużenia zajęć terapeutycznych o kolejny rok.

Zasady uczestnictwa w zajęciach SI dla Rodziców.

Do pobrania:
Wniosek o przyjęcie na zajęcia terapeuteczne metodą integracji sensorycznej

Dokumenty do diagnozy SI