Psycholog

Ukończone studia:

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej- Wydział Psychologii, kierunek Psychologia Kliniczna; studia magisterskie.
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej- Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat; studia podyplomowe.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Kurs I st. SI,
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
  • Szkolenie z Pedagogiki Traumy,
  • Cykl szkoleń w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Zakres działań w Poradni:

  • opieka psychologiczna w przedszkolach
  • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym
  • konsultacje i porady wychowawcze dla rodziców
  • konsultacje dla nauczycieli przedszkoli.