Psycholog

lzaborek@ppp8.pl

Ukończone studia:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii, specjalizacja: psychologia edukacji, twórczości, rodziny i rehabilitacji.

Kursy doskonalące:

  • Kurs pomocy socjoterapeutycznej

Studia w toku:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii – studia doktoranckie.

Zakres działań w poradni:

  • opieka psychologiczna w szkołach podstawowych,
  • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym,
  • porady wychowawcze dla rodziców,
  • współprowadzenie zajęć rozwijających umiejętności społeczne dla uczniów klas IV-VI