Psycholog

kzaborek@ppp8.pl

Ukończone studia:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii, specjalizacja: psychologia edukacji, twórczości, rodziny i rehabilitacji.

Studia w toku:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii – studia doktoranckie.

Zakres działań w poradni:

  • opieka psychologiczna w przedszkolach,
  • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
  • porady wychowawcze dla rodziców,
  • współprowadzenie zajęć dla dzieci: Bajkoterapia oraz Trening Zastępowania Agresji ART,
  • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców w ramach zajęć Bajkoterapia.