Psycholog

kwalendziuk@ppp8.pl

Ukończone studia:

  • ­Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii, specjalizacja: kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii,
  • ­Uniwersytet Warszawski – Studia Podyplomowe: Trener Umiejętności Poznawczych,
  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień),
  • CM Partners Polska – Mediacja konfliktów szkolnych i rodzinnych.

Zakres działań w Poradni:

  • ­diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych,
  • ­opieka psychologiczna w szkołach,
  • ­konsultacje i poradnictwo dla rodziców,
  • ­mediacje,
  • praca w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  • prowadzenie zajęć grupowych: Nieśmiałki, Trening Twórczego Myślenia.