Pedagog specjalny

atymoszuk@ppp8.pl

Ukończone studia:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – pedagogika specjalna (edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (studia podyplomowe)

Kursy doskonalące:

 • kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki;
 • stosowana analiza zachowania-kurs I stopnia;
 • kurs terapii ręki;
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS);
 • kursy  z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Zakres działań w Poradni:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;
 • diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym;
 • prowadzenie indywidualnej terapii dzieci;
 • poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.