Tymoszuk Adriana

Pedagog specjalny

Ukończone studia:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – pedagogika specjalna (edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących)

Kursy doskonalące:

  • kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki;
  • stosowana analiza zachowania-kurs I stopnia;
  • kurs terapii ręki;
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS);
  • kursy  z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Zakres działań w Poradni:

  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;
  • diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym;
  • prowadzenie indywidualnej terapii dzieci;
  • poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.