Stępień Paweł

Psycholog

Wykształcenie:

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, kierunek: społeczna psychologia kliniczna, specjalizacja: rodzina i szkoła, profilaktyka i socjoterapia.
  • Studium Terapii Rodzin prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA

Zakres działań w Poradni:

  • diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych,
  • terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
  • pomoc psychologiczna dla rodziców i uczniów,
  • konsultacje dla nauczycieli.