Psycholog

jspasowicz@ppp8.pl

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Psychologia, specjalność kliniczna.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie- Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

Kursy doskonalące:

 • w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii w :Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ PTP
 • kursy z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera;
 • kurs terapii behawioralnej ABA
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach-poziom podstawowy
 • Trening zastępowania agresji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Zakres działań w Poradni:

 • diagnoza psychologiczna dziecka w wieku przedszkolnym;
 • indywidualna pomoc/ wsparcie psychologiczne dla rodziców oraz nauczycieli;
 • prowadzenie indywidualnej terapii dzieci;
 • prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci;
 • opieka psychologiczna w przedszkolach