Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta EEG Biofeedback – nauczyciel dyplomowany, ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień zawodowy

askoczylas@ppp8.pl

Ukończone studia:

  • ­UMCS w Lublinie, studia wyższe magisterskie 5-letnie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej (ukończone specjalizacje z zakresu: tyflopedagogika i oligofrenopedagogika),
  • Podyplomowe studium logopedii, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
  • Studia podyplomowe z zakresu neurologopedii UMCS w Lublinie,
  • Kurs EEGBiofeedback I stopnia- EEG Instytut Warszawa,
  • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej zorganizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.
  • Szkolenie dla kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji edukacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopien zawodowy.

Zakres działań w poradni:

  • ­ prowadzenie profilaktyki logopedycznej,
  • ­ prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej,
  • ­ prowadzenie terapii metodą EEGBiofeedback,
  • przewodnicząca Zespołu Terapii Pedagogicznej.