rsikorska@ppp8.pl

Ukończone studia

 • Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna – WSFIZ w Warszawie
       Specjalizacja : psychologia kliniczna

Studia podyplomowe

 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu  – Integracja Sensoryczna
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych – Przygotowanie Pedagogiczne

Kursy doskonalące

 • Diagnozowanie dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – Synapsis
 • Sensomotoryka – kurs dający uprawnienia do diagnozy i prowadzenia terapii – BioMed
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – CWRO
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu – CTB
 • Bajkoterapia – Indygo
 • Techniki projekcyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą – Indygo
 • Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki     behawioralne – Sotis
 • Kształtowanie kompetencji społecznych u Dzieci i Młodzieży z zespołem Aspergera – Sotis
 • Zachowania zakłócające – teoria i praktyka – Sotis
 • Komunikacja alternatywna PECS – Sotis
 • Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia – ODN Tutor

Zakres działań w poradni

 • opieka psychologiczna w przedszkolach
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym 
 • porady wychowawcze dla rodziców
 • zajęcia dla dzieci ” Ja w grupie” 
 • terapia SI 
 • diagnoza SI