Logopeda

asankowska@ppp8.pl

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii i Pedagogiki: pedagogika,
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki – Pomagisterskie Studium Logopedyczne,
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii – Studium Podyplomowe–Profilaktyka Trudności w Nauce,
 • Trener metody Kinezjologia Edukacyjna (wg Dennisona),
 • Trener Art-terapii – w oparciu o podstawy Kinezjologii Edukacyjnej.

Zakres działań w Poradni:

 • opieka logopedyczna (diagnoza i terapia) nad dziećmi szkół podstawowych,
 • gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych rejonu poradni,
 • kwalifikowanie dzieci na zajęcia terapeutyczne w poradni,
 • udzielanie konsultacji w sprawach diagnozy i terapii logopedycznej psychologom poradni, rodzicom i pracownikom merytorycznym szkół,
 • prowadzenie zajęć dla gimnazjalistów „Kultura żywego słowa”,
 • opieka nad grupą logopedów pracujących w rejonie działania poradni,
 • diagnozowanie i opracowywanie wyników badań dzieci na potrzeby Zespołu Orzekającego.