Pedagog Specjalny, Logopeda, Neurologopeda

bromanowska@ppp8.pl

 

Ukończone Studia:

  • 2003-2008 APS w Warszawie – mgr Pedagog specjalny- specjalność Logopeda
  • 2011/12 Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie – Studia Podyplomowe – Neurologopedia

 KURSY , SZKOLENIA, KONFERENCJE:

  • „ Neurofizjologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej”  I poziom;
  • PECS – I poziom;
  • KOLD szkolenie uprawniające do wykorzystywania testu :

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka;

  • Metody wspierające terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym;
  • Diagnoza i terapia małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi ;
  • TUS w praktyce – Prowadzenie zajęć TUS dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi komunikującymi się werbalnie.