Psycholog, Psychoterapeuta

arog@ppp8.pl

Ukończone studia:

  • Laboratorium Psychoedukacji, Ośrodek ReGeneRacja- Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży;
  • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej- ukończony kurs terapii systemowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne;
  • Uniwersytet Warszawski- Psychologia Sądowa;
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, specjalizacja: psychologia społeczna.

Zakres działań w Poradni:

  • diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • psychoterapia rodzin;
  • psychoterapia indywidualna i grupowa młodzieży;
  • opieka psychologiczna w szkołach.