Róg Agnieszka

Psycholog

Ukończone studia:

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, specjalizacja: psychologia społeczna
  • Uniwersytet Warszawski- Psychologia Sądowa
  • WTTS- terapia systemowa- kurs podstawowy

Studia w trakcie:

  • Laboratorium Psychoedukacji- Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

Zakres działań w Poradni:

  • diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • terapia rodzin;
  • terapia indywidualna młodzieży (depresja, samookaleczenia, przemoc rówieśnicza i domowa);
  • opieka psychologiczna w szkołach;
  • zajęcia „Jak się uczyć, żeby się nauczyć” dla gimnazjalistów.