Katarzyna Estkowska – kierownik gospodarczy

Marcin Szwed – Sekretarz Poradni

Pracownicy sekretariatu:

Agnieszka Rawska
Kinga Hryncewicz
Katarzyna Ksyta
Weronika Sochacka

O porządek w naszej Poradni dbają panie Iwona Ławnik- Sadkowska i Dorota Kotwa.