Ochnio Marta

Psycholog

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek psychologia

W trakcie studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Trening Umiejętności Społecznych – szkolenie kwalifikacyjne
 • Szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Drama w pracy z dziećmi

Zakres działań w Poradni:

 • opieka psychologiczna w przedszkolach
 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli
 • zajęcia grupowe wspierające rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych:
  • „Ja i moje emocje”
  • „Bajkoterapia”